Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

workshop 17022017
Еднодневен семинар "Пасивни сгради". По време на семинара ще се запознаете с основните предимства на стандарта "Пасивна сграда".

Стандартът "Пасивна сграда" е стандарт за енергийна ефективност, като същевременно с това предлага комфорт на обитаване и икономически обоснована рентабилност.

В Пасивната сграда се постига до 90% икономия от енергията необходима за отопление и охлаждане в сравнение с конвенционалните стандартни сгради и 75% икономия от енергията в сравнение със сгради ново строителство.

Пасивната сграда използва ефективно слънчевата енергия, както и енергията от вътрешните топлинни източници и прави излишна нуждата от конвенционални отоплителни системи.

Основни теми, които ще се разгледат по време на семинара:

  • Основни критерии за пасивни сгради
  • Непрозрачна сградна обвивка
  • Прозрачна сградна обвивка
  • Постигане на въздухонепроницаемост на сградата
  • Видове термомостове и как да проектираме без термомостове
  • Принципи на вентилацията при пасивните сгради и видове вентилационни системи
  • Отопление и охлаждане в пасивната сграда
  • Икономическа рентабилност
  • Пример от България

За кого е подходящ семинара: В семинара могат да вземат участие архитекти, строителни инженери, ОВИ специалисти, строители, инвеститори, както и специалисти имащи интереси в областта на енергийната ефективност. Семинарът е подходящ и за всички, които желаят да се запознаят по-подробно с пасивните и нискоенергийни сгради.

Защо да се доверите на нас: Пасивна Къща България има повече от 5 години опит в областта на проектирането и изграждането на пасивни сгради. Акредитирани сме от Passivhaus Institute (PHI), като една от основните ни дейности е обучението и подготовката на специалисти в областта. Основният софтуер за проектиране на пасивни сгради - PHPP е достъпен на български език, благодарение на неуморната работа на нашия екип. До момента сме подготвили и сертифицирали повече от 30 специалиста в България и Европа. Зад гърба си имаме реализирани проекти на пасивни сгради. Също така сме представители на българския пазар на един от лидерите в областта на вентилационните системи с топлинна рекуперация - Zehnder Group GmbH.

Семинара ще се проведе по специално подготвени лекции, които отразяват опита и знанията ни за Пасивните сгради!

Дата: 17-ти Февруари 2018

Времетраене: от 09:30 до 16.30 ч.

Място на провеждане: гр. София, бул. Христо Ботев 112

Такса за участие: 120 лева без включен ДДС.

Промоционална такса за участие (до 17-ти Януари 2018 г.): 100 лева без включен ДДС

В цената на семинара са включени материалите за семинара и две кафе паузи. В цената не е включен обяд.

Семинарът ще се проведе при минимум 3 участника!

Семинарът ще се проведе на български език!

Ако желаете да заявите Вашето участие в семинара, можете да се регистрирате не по-късно от 14-ти Февруари, като попълните регистрационната ни форма!

Предлагани серии вакуумни изолационни панели

Vacupor NT-B2-S

vacupor nt b2 s

Vacupor® NT-B2-S е вакуумна изолация със следните характериктики:

- Топлопроводимост  - 0,0066 W/(m*K) - Европейско Техническо одобрение и 0,007 W/(m*K) - Немско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

Vacupor PS-B2-S

vacupor ps b2 s

Vacupor® PS-B2-S е вакуумна изолация със защитно полистиреново покритие със следните характериктики:

- Топлопроводимост  - 0,0066 W/(m*K) - Европейско Техническо одобрение и 0,007 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

- Благодарение на едно- или дву- пластовото полистиреново покритие на панела, той е изключително подходящ за използване при всички видове стенни повърхности. Монтирането на панелите е изключително улеснено от възможността те да се монтират чрез всички лепила на пазара (които не разтварят полистирена).

Vacupor RP-B2-S

vacupor rp b2 s

Vacupor® RP-B2-S е вакуумна изолация с подложка от каучукови гранули със следните характериктики:

- Топлопроводимост  - 0,007 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

- Благодарение на едно- или дву- пластовото покритие на панела с каучокови гранули, той е изключително подходящ за използване при плоски повърхности

Vacupor TS-B2-S

vacupor ts b2 s

Vacupor® TS-B2-S е вакуумна изолация с рециклирано покритие с шумозаглушаващи характеристики.  Останалите характеристики на изолацията са както следва:

- Топлопроводимост  - 0,007 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели с изолационни характеристики съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

- Благодарение на дву- пластовото намаляващо шума покритие на панела, той е изключително подходящ за използване при всички видове подови повърхности, където се изисква намаляване на шума и разпределение на товара. Монтирането на панелите е изключително улеснено от възможността те да се монтират чрез всички лепила предлагани на пазара.

Vacupor® TS-B2-S се предлага с 4 мм покритие от двете страни на панела.

Vacupor XPS-B2-S

vacupor xps b2 s

Vacupor® XPS-B2-S е вакуумна изолация със защитно покритие от пенополистирол (XPS) със следните характериктики:

- Топлопроводимост  - 0,007 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели с изолационни характеристики съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

- Благодарение на дву- пластовото пенополистиролено покритие на панела, той е изключително подходящ за използване при всички видове плоски стенни и таванни повърхности. Монтирането на панелите е изключително улеснено от възможността те да се монтират чрез всички лепила за пенополистирол предлагани на пазара.

Vacupor® XPS-B2-S се предлага с 3 мм покритие от пенополистирол от двете страни на панела.

Vacuspeed

vacuspeed

Vacuspeed® е система за вакуумна изолация със следните характеристики:

- Топлопроводимост  - 0,0077 W/(m*K) - Европейско Техническо одобрение и 0,008 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели с изолационни характеристики съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

vacuspeed1