Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

арх. Даниел Кораджийски, "КАРХ" ЕООД

"Курсът е добре структуриран и систематично оформен. Задълбочено се представят широк спектър от конструктивни детайли и методи за постигане на пасивни показатели. Курсът е силно препоръчителен за архитекти!"


инж. Тодор Андонов, "Термал инженеринг" ООД

"Курсът надхвърли многократно очакванията ми! Изключително задълбочен и детайлен!"


арх. Мария Христова, "Прима Виста Студио" ЕООД

"Курсът е изключително изчерпателен и ползотворен. Впечатлена съм от компетентността и прекрасното отношение на лектора и изрядната организация!"


Лилия Христова

"Доста изчерпателен като информация и практически ориентиран!"


арх. Явор Карагеоргиев, "Панда" ООД

"Останах изключително доволен от курса! Материалът беше предаден много добре - кратко и ясно. Получих отговори на много въпроси и бих препоръчал курса на всеки!"


арх. Ралица Зортева

"Много полезно съдържание! Ясно структурирано и последователно. Задължителна информация за всеки архитект!"


арх. Божидара Аврамова

"Изключително полезно обучение! Дава ценни знания, не само в областта на пасивните къщи, но и за строителните принципи като цяла. Курсът ми помогна да погледна сградите от друга перспектива, както и да осъзная факторите, влияещи върху комфорта на обитаване."


 арх. Мария Господинова

"Прекрасен курс!"


 инж. Александър Алексиев

"Страхотен курс. Много полезен с детайлно обследване и многофункционалност. Преподавателя е всеотдаен, лъчезарен и с чувство за хумор, което допринася за перфектно поднесения материал и невероятната атмосфера по време на курса."


 арх. Джорджио Налджиев

"Изключително полезно обучение за всеки професионалист в сферата на строителството. Много добре организиран. Презентацията на материала беше представена ясно и точно, а практичното знание и поуки от изпълнените проекти, допълнително обогатяват теоретичните презентации."


инж. Десислава Илиева - Ванкова

"Курсът беше много добре организиран и структуриран. Информацията беше много добре представена и обяснена. Беше представена много информация за практически и актуални варианти за постигане на успешни решения."


арх. Ярослав Луков

"Курсът е много полезен и интересен. Представен е по много добър и изчерпателен начин."


Калоян Николов, "Прототип" ЕООД

"Курсът е много добре разпределен относно теоретична част и практически занимания с РНРР. Информацията е добре структурирана и поднесена. Много съм удовлетворен от обучението."


арх. Михаил Михайлов, "Архитектурно бюро Михайлов" ЕООД

"Много полезен, всеобхватен и добре проведен курс."


арх. Снежина Алексиева

"Курсът беше поднесен в неочаквана пълнота и детайлност. Моето желание за пряка връзка на теоретичните знания с реалното проектиране се удовлетвори напълно. Бяха показани мостри на всеки специфичен материал, изделие и др. Предоставени ми бяха имена и производители, както и много друга безценна информация. Най-успешният курс на който съм присъствала."


арх. Йордан Улянов, "Улянов архитекти" ЕООД

"Много полезно обучение. Накара ме да погледна по доста по-различен начин не само на Пасивните сгради, но и на строителството като цяло."


арх. Пламен Василев, "АРХКО" ЕООД

"Перфектно организиран курс. Отлично подготвени лектори. Ясно и разбираемо представяне на материята."


арх. Ангел Костов, "Колиба" ООД

"Курсът е с ценна образователна и систематизирана информация. Изключително ми помогна да гледам с друго око върху сградната обвивака на сградата и факторите влияещи върху комфорта на обитаване."


арх. Владимир Гигов, "Арх. бюро ГИГ" ООД

"Курсът е на много добро ниво, като се дава изключително много полезна информация и допълнителни материали. Създава се много приятна атмосфера за работа."


инж. Тодор Димитров, " АлуКьонигЩал" ЕООД

"Курса дава много важни знания, необходими за цялостното разбиране на строителната физика, взаимовръзките между сградните компоненти и необходимостта от съгласувано проектиране между всички специалности."


Кирил Николов

"Изключително съм доволен от курса. Изцяло засегна в детайли необходимата информация. Представянето на материала беше ясно и изключително разбираемо."


инж. Милен Вълчев, " Булпро" ЕООД

"Изключително полезен курс. Теоретичната подготовка е подплатена с множество конкретни практически упражнения. Също така получих и много ценна информация за сертифицирани продукти и системи."


арх. Красимир Георгиев

"Курсът дава отлично въведение и основа в проектирането на Пасивни сгради и енергийно ефективното проектиране."


арх. Борислав Виана, " Nicolaides Viana Partnership"

"Много съм доволен от курса. Отлично подготвени преподаватели. Всеки проблем се обяснява подробно."


арх. Станислав Николов, "ArchLINE Nikolov"

"Материята е много интересна, а лекторите са ентусиазирани и отзивчиви."


Теодора Бориславова

"Ангажирани и много компетентни лектори, подробен материал и добре организирани лекции."


арх. Антоанета Иванова

"Курсът предлага много полезна, богата и добре систематизирана информация."


Пламен Дачевски

"Курсът е много актуален в перспектива."


арх. Бояна Стоева

"Курсът е изключително полезен и информативен. Учебният материал е добре разпределен за времетраенето на курса, което го прави лесен за разбиране и усвояване."


инж. Димитър Пенев, "Солар Уей" ЕООД

"Много полезен в областта на строителната физика - термомостове и начини на проектиране."


арх. Десислава Стоянова - Иванова, Motto Architectual Studio

"Удовлетворена съм от обучението и получените текстови и графични материали. Темата ме интересува и ще продължа да следя новости и публикации в областта."


инж. Стефан Маринов, "Ефикс" ООД

"Курсът оправда очакването ми за професионално поднесена информация. Като проектант за мен беше интересно и обогатяващо да премина през обучението."


инж. Валентин Василев

"Курсът беше много добре организиран и с добра работна среда."


инж. Христо Христов, "ВАНХ" ЕООД

"Курсът е хубав. С течение на времето и навлизане в материята нещата се изясняват и осмислят."


арх. Дарина Върбанова, "Ди Ви Дизайн" ЕООД

"Курсът е поглед към бъдещето, с оглед на настоящите климатични промени."


Георги Гунчев, "Спа Консулт Инженеринг" ЕООД

"Организацията е перфектна! Чудесни лектори! Упражненията са много и дават възможност да се научи материята!"


арх. Калин Генов, "КБГ Дизайн" ЕООД

"Курсът беше много интересен и надявам се ще мога да приложа и на практика това което научих."


арх. Анелия Рениколова "Арх. бюро АРД" ЕООД

"Курсът е многостранен и обхваща много технически и икономически области."


арх. Дарина Славова, "ЕЛ-АННИС" ЕООД

"Курсът беше много полезен за мен. Материята е много интересна и новаторска. Преподавателите бяха изключително компетентни и с голямо търпение отговаряха на нашите въпроси."


инж. Надрияна Василева, "ДЕДАЛ" ЕООД

"Мнението ми за курса "Сертифициран Дизайнер на Пасивни къщи" е отлично. Преподавателите бяха отзивчиви и компетентни. Времето беше много добре разпределено между лекции и упражнения."