Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

"Пасивна Къща България" е основана през Юли 2011 г. и е първата българска компания акредитирана от Passivhaus Institut, Дармщат, Германия да провежда обучение и курсове за "Сертифициран дизайнер/консултант на Пасивни къщи" - "Certified Passive House Designer/Consultant" (СЕРН), изпити за сертификат и първа проверка на изпита. Също така ние сме и разпространители за България на софтуера за планиране на Пасивни къщи - "Passive House Planning Package" Software (PHPP) и най-новия плъгин за РНРР - designPH.

Нашата главна цел е да помогнем на българските специалисти да получат международна акредитация и знания в сферата на най-бързо развиващият се световен стандарт за енергийна ефективност, както и да спомогнем за успешната реализация на много Пасивни къщи в България. Нашата мисия е да информираме българското общество за предимствата на този водещ стандарт в Европа и света като цяло и да консултираме българските специалисти, за да бъде успешно наложен стандарта на Пасивната Къща в България. Във връзка с повишаващия се интерес към стандарта на Пасивната Къща, целта ни е да продължаваме да развиваме и обогатяваме гамата на предлаганото от нас обучение, за да може то да бъде още по-ефективно и полезно.

"Пасивна Къща България" работи съвместно с водещи български архитекти и специалисти в областта на нискоенергийното строителство и устойчивата архитектура. Надяваме се, че нашата дейност ще спомогне за изграждането и развитието на много жилищни и административни проекти, съобразени изцяло със стандарта на Пасивните сгради.

Предлагани обучения:

  • Обучение по международно акредитирания курс "Сертифициран Дизайнер/Консултант на Пасивни Къщи".
  • Провеждане на международния изпит за получаване на сертификат "Сертифициран Дизайнер/Консултант на Пасивни Къщи".
  • Обучения с практическа насоченост за работа със софтуера за проектиране на пасивни сгради РНРР и плъгина за 3D визуализация designPH.

Предлагани услуги:

  • Консултации за пасивни и нискоенергийни сгради.
  • Консултации за изчисляване на енергиен баланс на сгради, на базата на РНРР.
  • Консултации, проектиране, авторски надзор и цялостно изпълнение на Пасивни сгради

Предлагани продукти:

  • Вентилационни системи с топлинна рекуперация на водещия производител Zehnder Group GmbH
  • Вакуумни изолационни панели Vacupor - производство на Porextherm

"Пасивна Къща България" е член на "Международната асоциация за Пасивни Къщи" - International Passive House Association (iPHA).