Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

Нашата цел е да предоставим пълна гама от консултантски услуги за Пасивни сгради за архитекти и проектанти, собственици, инвеститори, строителни предприемачи и строителни фирми.
За да намерите най-доброто решение за вашия проект, ние предлагаме:

   • Въвеждане на вашия проект в SketchUp и предварителен анализ на проекта с DesignPH
   • PHPP изчисления - за съществуващи и нови сгради
   • Изчисляване и оптимизиране на топлинни мостове
   • Съвети, за това как да подобрите и оптимизирате проекта си, за да отговаря на изискванията на стандарта "Пасивна Къща"
   • Съвети, относно стратегиите за икономическо проектиране, които да отговарят на изискванията на стандарта "Пасивна Къща"

Ние ще работим в тясно сътрудничество с вас, за да намерим иновативни и рентабилни енергийно ефективни решения и да гарантираме, че вашата сграда ще отговаря на строгите критерии на стандарта "Пасивна Къща"!

"Пасивна Къща България" е член на International Passive House Association (iPHA) и е сертифицирана от Passive House Institute, Germany.