Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

PHPP9 Cover"Пакета за планиране на Пасивни сгради" (РНРР) е главният инструмент при разработката и дизайна на  проекти по стандарта на Пасивната Къща. С помощта на РНРР софтуера, Вие може да бъдете сигурни, че проектираните от Вас сгради отговарят на изискванията на Пасивната Къща. РНРР е специализиран софтуер, който Ви позволява още на проектно ниво да заложите най-правилните характеристики, за да бъдат избегнати за в бъдеще евентуални проблеми с експлоатацията на сградата, като например прегряване на сградата и т.н. Това е един прекрасен продукт за всеки архитект или инженер, който работи в областта на нискоенергийното строителство и Пасивните Къщи.

 

Пакета за планиране на Пасивни сгради (PHPP) включва:

 • енергийни изчисления (вкл. R или U-стойности)
 • спесификация на дизайна на прозорците

 • дизайн на вътрешната система за вентилация
 • определяне на топлинния товар

 • определяне на охлаждащия товар

 • прогнозиране на комфорта през лятото

 • определяне на отоплителната система и системата за топла вода (DHW)

 • изчисляване на помощното електричество, първичните енергийни нужди на неща като циркулационни помпи и т.н., както и предвиждане на емисиите на CO2

 • проверка на доказателствата за изчисляване на KfW и EnEV (Европа)
 • Климатични данни: Може да се избира от над 200 локации в европа и Северна Америка. Възможно е да се използват и данни въведени от потребителя.

 • ... и още много инструменти, полезни при проектирането на Пасивни къщи, например: инструмент за изчисляване на вътрешните топлинни товари, таблица с данни за основните фактори на енергия и т.н.
 • изчерпателен наръчник, ни помага не само да започнем работата си с РНРР, но и ни обръща внимание на важните теми, които трябва да бъдат разгледани при дизайна на Пасивните сгради.

Повече информация относно РНРР, можете да намерите тук

РНРР 9 (2015) - най-новата версия на софтуера

Най - новата версия РНРР 9 (2015) вече е достъпна както на английски език, така и на български език.

В новата версия на софтуера са включени климатичните данни за всички климатични области в България, както и много нови таблици и функции като:

 • Верификация в съответствие с международните EnerPHit критерии за реновиране на сгради
 • Управление на различни дизайнерски варианти или реновационни етапи
 • Сертификация съгласно категориите на Пасивна Къща Classic, Plus и Premium
 • Сравнение на икономическата рентабилност между избраните варианти
 • Помощ при вкарването на входящите данни под формата на съобщения за грешки, предупреждения и проверки на правилните параметри
 • Разширени възможности за въвеждане на загуби от отопление и разпределение на топла вода
 • Съвместимост с плъгина designPH

Системни изисквания за използване на софтуера

PHPP е софтуер на основата на MS Excel във формат XLSX/xlsm. Системните изисквания са: Microsoft Windows XP (или по-висока версия) и Microsoft Excel 2007  (или по-висока версия). PHPP може да се използва и с настоящите версии на OpenOffice или LibreOffice, на Linux системи, както и на Macintosh компютри. Въпреки това, може да има ограничаване на функционалност на софтуера в зависимост от използваните платформи и тяхното програмиране.


Предлагани версии и цени

Версия
Българска версия РНРР 9 (2015)
Английска версия РНРР 9 (2015)
Софтуерен ъпгрейд Българска версия РНРР 9
Софтуерен ъпгрейд Английска версия РНРР 9
Цена *
180 Евро
180 Евро
132 Евро
132 Евро
Преференциална цена **
150 Евро
150 Евро
120 Евро
120 Евро

 

* в цената на софтуера е включена и безплатна доставка за България

** Преференциалните цени важат за студенти и професионални преподаватели (само срещу предоставен документ)

В посочените цени не е включен ДДС.

Може да поръчате Вашият PHPP софтуерен пакет като попълните нашата форма за поръчка!

Ако желаете да научите повече за софтуера РНРР можете да вземете участие в нашите РНРР семинари. Повече информация ...

Ако имате допълнителни въпроси, моля  свържете се с нас.