Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

vacupor

Специалната вакумна изолация VACUPOR се произвежда от немската фирма POREXTHERM. Вакумната изолация е незаменимо решение за елиминиране на топлинни мостове, където няма възможност да се постави достатъчно дебела стандартна изолация. Изолационните характеристики на вакуумната изолация са средно 5 до 10 пъти по-добри в сравнение със стандартните изолационни материали.

Вакуумните изолационни панели се състоят от пълнеж, наречен "сърцевина", която се капсулира със защитен филм. По този начин в капсулираната система се създава вакуум между 0.001 и 1 torr (0.001 и 1.5 mbar) и след това се запечатва. Материалите за сърцевината имат три основни цели:

  • Да поддържат стените на панела - оказва се атмосферно налягане от 14.5 psi (паунд на кв.инч) във вакуумирания панел, което означава, че 2000 lbs сила действат на квадратен фут от панела
  • Сърцевинния материал подтиска движението на останалите газови молекули - колкото по-малък е размера на порите на сърцевината, толкова по-вероятно е газовите молекули да се сблъскат с разклонената мрежа на пълнежа, отколкото една в друга. Това съществено задържа молекулите и всякаква топлина, която се провежда по твърдата сърцевина, трябва да премине през обиколен път, където тя до голяма степен се разсейва.
  • Осигуряват преграда срещу пренос на топлина чрез радиация и често включват специални опалесциращи материали, които разпръскват или поглъщат инфрачервената радиация.

При сравнение между вакуумните изолационни панели Vacupor и конвенционалните изолационни материали, те показват значително по-добри резултати, както е видно от следната таблица:vacupor table

Вакуумните изолационни панели са утвърдена технология с многобройни приложения. В строителството, както и при Пасивните сгради вакуумните изолационни панели се прилагат, когато се търси малка дебелина на изолационния слой при високи изисквания за енергийна ефективност. Vacupor могат да бъдат доставени в много разнообразни форми (плоски, огънати, заоблени), като това дава възможност за голяма гъвкавост при тяхното проектиране и употреба.

Предлагани серии вакуумни изолационни панели

Vacupor NT-B2-S

vacupor nt b2 s

Vacupor® NT-B2-S е вакуумна изолация със следните характериктики:

- Топлопроводимост  - 0,0066 W/(m*K) - Европейско Техническо одобрение и 0,007 W/(m*K) - Немско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

Vacupor PS-B2-S

vacupor ps b2 s

Vacupor® PS-B2-S е вакуумна изолация със защитно полистиреново покритие със следните характериктики:

- Топлопроводимост  - 0,0066 W/(m*K) - Европейско Техническо одобрение и 0,007 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

- Благодарение на едно- или дву- пластовото полистиреново покритие на панела, той е изключително подходящ за използване при всички видове стенни повърхности. Монтирането на панелите е изключително улеснено от възможността те да се монтират чрез всички лепила на пазара (които не разтварят полистирена).

Vacupor RP-B2-S

vacupor rp b2 s

Vacupor® RP-B2-S е вакуумна изолация с подложка от каучукови гранули със следните характериктики:

- Топлопроводимост  - 0,007 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

- Благодарение на едно- или дву- пластовото покритие на панела с каучокови гранули, той е изключително подходящ за използване при плоски повърхности

Vacupor TS-B2-S

vacupor ts b2 s

Vacupor® TS-B2-S е вакуумна изолация с рециклирано покритие с шумозаглушаващи характеристики.  Останалите характеристики на изолацията са както следва:

- Топлопроводимост  - 0,007 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели с изолационни характеристики съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

- Благодарение на дву- пластовото намаляващо шума покритие на панела, той е изключително подходящ за използване при всички видове подови повърхности, където се изисква намаляване на шума и разпределение на товара. Монтирането на панелите е изключително улеснено от възможността те да се монтират чрез всички лепила предлагани на пазара.

Vacupor® TS-B2-S се предлага с 4 мм покритие от двете страни на панела.

Vacupor XPS-B2-S

vacupor xps b2 s

Vacupor® XPS-B2-S е вакуумна изолация със защитно покритие от пенополистирол (XPS) със следните характериктики:

- Топлопроводимост  - 0,007 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели с изолационни характеристики съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

- Благодарение на дву- пластовото пенополистиролено покритие на панела, той е изключително подходящ за използване при всички видове плоски стенни и таванни повърхности. Монтирането на панелите е изключително улеснено от възможността те да се монтират чрез всички лепила за пенополистирол предлагани на пазара.

Vacupor® XPS-B2-S се предлага с 3 мм покритие от пенополистирол от двете страни на панела.

Vacuspeed

vacuspeed

Vacuspeed® е система за вакуумна изолация със следните характеристики:

- Топлопроводимост  - 0,0077 W/(m*K) - Европейско Техническо одобрение и 0,008 W/(m*K) - Германско Техническо одобрение

- Сертифицирана е за влагане в строителството и за сглобяеми фасадни панели с изолационни характеристики съгласно стандарта DIN 4108-10

- Сертифицирана е съгласно стандарта DIN 4102-1. Клас на строителния материал - В2

- Сърцевината на изолационните панели е негорима. Клас А1 съгласно стандарта DIN ISO EN 13501-1

vacuspeed1