Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

Passivehouse drawing
Стандартът "Пасивна къща" е най-високия и най-бързо развиващ се стандарт за енергийна ефективност в света при който се постига съкращаване на потреблението на енергия до 90%. Вече има повече от 30 000 пасивни сгради по цял свят, като голяма част от тях са построени след 2000 година. Пасивната къща е супер изолирана, почти херметична сграда.

Отоплението в нея се осъществява от пасивното натрупване на енергия от слънцето, електрическото оборудване и от енергията на хората, които живеят в нея. Останалата топлинна енергия се осигурява от изключително малък топлинен източник. Термомостовете в пасивната сграда са ограничени до минимум, за да се намалят топлинните загуби. Избягването на топлинното прегряване чрез ориентацията на къщата и висококачествени прозорци с тройно остъкляване спомагат да се ограничи нуждата от допълнително охлаждане, което в много случай не е необходимо. Пасивната къща има вентилационна система с рекуператор за оползотворяване и възстановяване на енергията, балансирано и постоянно подаване на свеж въздух и с ниско електрическо потребление. Резултатът е впечатляваща цялостна система, която не само спестява до 90% от разходите за отопление, но също така осигурява великолепно качество на въздуха.

Характеристики, които са задължителни за стандарта "Пасивна къща":

  • Специфична нужда от енергия за отопление ≤ 15 kWh/кв.м/ за година
  • Специфична първична потребна енергия  ≤ 120 kWh/кв. м/ за година
  • Честота на прегряване < 10% от часовете в дадена година над 25°C
  • Въздунонепроницаемост на сградата ≤ 0.6 ACH @ 50 паскала натоварване, измерено при Blower-door тест.

Повече информация за стандарта "Пасивна къща"