Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

PH2013 BG cover
Информационната брошура "Активни за повече комфорт: Пасивната сграда" вече е преведена на български език!

 

Основната цел, която си поставя редакторският колектив от ЕнЕфект, е популяризирането на този международно признат стандарт за енергийно ефективна архитектура в България и широкото приложение на концепцията в българската строителна практика.

 

На достъпен и разбираем за неспециалисти език брошурата, разработена от Международната асоциация пасивна къща (IPHA,) дава отговор на следните въпроси:

 

  • Какво представлява пасивната къща?
  • Какви са изискванията по отношение на компонентите, планирането, проектирането и изпълнението на проекта за пасивна къща?
  • Какви налични ресурси могат да подпомогнат проектирането на пасивна къща?
  • Какво е да живееш в пасивна къща, какви сгради са вече построени, и защо са пасивната къща е атрактивна инвестиция?

В брошурата са представени и редица реални примери на новопостроени и съществуващи сгради, обновени до стандарта "Пасивна сграда", включително лауреатите от международния конкурс „Пасивна къща”, проведен през 2014 г.

Брошурата на български език можете да изтеглите като последвате следния линк!