Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

PHPP9 Cover"Пакета за планиране на Пасивни сгради" (РНРР) е главният инструмент при разработката и дизайна на  проекти по стандарта на Пасивната Къща. РНРР е специализиран софтуер, който Ви позволява още на проектно ниво да заложите най-правилните характеристики, за да бъдат избегнати за в бъдеще евентуални проблеми с експлоатацията на сградата, като например прегряване на сградата и т.н. Това е един прекрасен продукт за всеки архитект или инженер, който работи в областта на нискоенергийното строителство и Пасивните Къщи.

Ако работите в областта на енергийната ефективност и желаете да се научате как се работи с този специализиран софтуер, ние предлагаме на Вашето внимание нашите семинари за "Проектиране на Пасивни сгради чрез РНРР".

Семинарите са специално разработени от Пасивна Къща България, като целта е най-пълно и максимално бързо усвояване на материята, както и придобиване на практически опит за работа със софтуера.

Предстоящи семинари за работа с РНРР:  В момента нямаме нови дати за РНРР семинари. Ако желаете да получавате информация за бъдещи събития и обучения, моля абонирайте се за нашия бюлетин.