Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

Exam173x128"Пасивна Къща България" е акредитирана от Passivhaus Institut, Darmstadt, Germany да провежда изпит за сертификат за "Сертифициран дизайнер/консултант на Пасивни къщи", както и да прави първата проверка след изпита.

Всеки курсист успешно преминал обучението за "Сертифициран дизайнер/консултант на Пасивни къщи", полага изпит за сертификат. Изпитните материали се подготвят от Института за Пасивни къщи в Германия (Passivhaus Institut). Ние, като акредитиран организатор на изпита, Ви предоставяме възможността да положите изпита на български език.

След полагане на изпита, Пасивна Къща България извършва първата проверка. Втората и окончателна проверка се извършва от Passivhaus Institut, Darmshtadt, Germany.

Успешно издържалите изпита курсисти получават международна акредитация от Института за Пасивни Къщи (Passivhaus Institut) в Дармщат, Германия и титлата "Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи". Данните на кандидатите успешно положили изпита се вписват в Международен регистър на сертифицираните дизайнери/консултанти на пасивни къщи. Акредитацията важи за период от 5 години от датата на получаване на сертификата. През този период акредитацията може да бъде подновена чрез представяне на поне един сертифициран проект на Пасивна сграда.

Списък с основните теми, спрямо които се подготвят изпитните материали можете да откриете тук.

    • Продължителност на изпита: 3 /три/ астрономически часа.
    • Кой може да участва в изпита: В него могат да вземат участие, както курсисти вече преминали обучението за "Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи", така и кандидати без преминато обучение.
    • Изпитът включен ли е в цената на курса: Не, изпитът не е включен в цената на курса. Той може да бъде заплатен отделно от цената на курса или при закупуване на Промо пакет (изпита е включен в цената на промо пакета). За да участвате в него е нужно да изберете коя е най-подходящата за Вас дата и да се регистрирате (моля използвайте таблицата по-долу).
    • Кога е датата на изпита: Изпитът е международен и датите се определят от Института за Пасивни къщи в Германия. Определените дати за изпити са представени в таблицата по-долу.
    • Каква е цената на изпита: 449 Евро без ДДС (в цената се включва такса за изпита + софтуер за проектиране на Пасивни сгради РНРР 9 - българска версия). От 2018 г. притежаването на РНРР лиценз вече е задължително условие на PHI, за да бъдете допуснати до изпит за сертификат!

Изпита се провежда при минимум 3-ма (трима) участници!

За да се явите на изпит за сертификат, първо трябва да се регистрирате като попълните нашата регистрационна форма!

Предстоящи дати за изпити

Международен изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

София, България
27 Юни 2020
Начало: 09:30 ч. Край: 12:30 ч.
Адрес: бул. Христо Ботев 112

Международен изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

София, България
9 Октомври 2020
Начало: 09:30 ч. Край: 12:30 ч.
Адрес: бул. Христо Ботев 112