Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

Exam173x128"Пасивна Къща България" е акредитирана от Passivhaus Institut, Darmstadt, Germany да провежда изпит за сертификат за "Сертифициран дизайнер/консултант на Пасивни къщи", както и да прави първата проверка след изпита.

Всеки курсист успешно преминал обучението за "Сертифициран дизайнер/консултант на Пасивни къщи", полага изпит за сертификат. Изпитните материали се подготвят от Института за Пасивни къщи в Германия (Passivhaus Institut). Ние, като акредитиран организатор на изпита, Ви предоставяме възможността да положите изпита на български език.

След полагане на изпита, Пасивна Къща България извършва първата проверка. Втората и окончателна проверка се извършва от Passivhaus Institut, Darmshtadt, Germany.

Успешно издържалите изпита курсисти получават международна акредитация от Института за Пасивни Къщи (Passivhaus Institut) в Дармщат, Германия и титлата "Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи". Данните на кандидатите успешно положили изпита се вписват в Международен регистър на сертифицираните дизайнери/консултанти на пасивни къщи. Акредитацията важи за период от 5 години от датата на получаване на сертификата. През този период акредитацията може да бъде подновена чрез представяне на поне един сертифициран проект на Пасивна сграда.

Списък с основните теми, спрямо които се подготвят изпитните материали можете да откриете тук.

    • Продължителност на изпита: 3 /три/ астрономически часа.
    • Кой може да участва в изпита: В него могат да вземат участие, както курсисти вече преминали обучението за "Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи", така и кандидати без преминато обучение.
    • Изпитът включен ли е в цената на курса: Не, изпитът не е включен в цената на курса. Той може да бъде заплатен отделно от цената на курса или при закупуване на Промо пакет (изпита е включен в цената на промо пакета). За да участвате в него е нужно да изберете коя е най-подходящата за Вас дата и да се регистрирате (моля използвайте таблицата по-долу).
    • Кога е датата на изпита: Изпитът е международен и датите се определят от Института за Пасивни къщи в Германия. Определените дати за изпити са представени в таблицата по-долу.
    • Каква е цената на изпита: 449 Евро без ДДС (в цената се включва такса за изпита + софтуер за проектиране на Пасивни сгради РНРР 9 - българска версия). От 2018 г. притежаването на РНРР лиценз вече е задължително условие на PHI, за да бъдете допуснати до изпит за сертификат!

Изпита се провежда при минимум 3-ма (трима) участници!

За да се явите на изпит за сертификат, първо трябва да се регистрирате като попълните нашата регистрационна форма!

Предстоящи дати за изпити

Международен изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

София, България
9 Октомври 2020
Начало: 09:30 ч. Край: 12:30 ч.
Адрес: бул. Христо Ботев 112