Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

5PH Principles 3
През последните години интересът към пасивните сгради нарастна неимоверно много. Стандартът "Пасивна сграда" стана много популярен и широко утвърден в световен план.

Стандартът "Пасивна сграда" е стандарт за енергийна ефективност, като същевременно с това предлага комфорт на обитаване и икономически обоснована рентабилност. Въпреки високата популярност на стандарта, все пак една Пасивна сграда е нещо повече от просто "нискоенергийна сграда". В Пасивната сграда се постига 90% икономия от енергията необходима за отопление и охлаждане в сравнение със съществуваща стандартна сграда и 75% икономия от енергията в сравнение със сгради ново строителство. Пасивната сграда използва ефективно слънчевата енергия, както и енергията от вътрешните топлинни източници и прави излишна нуждата от конвенционални отоплителни системи.

Във времена в които изчерпаемите енергийни източници стават все по-оскъдни, а сградния фонд в Европейския съюз (ЕС) консумира 40% от общото енергийно потребление, се налага строителният сектор да се довери на иновативни стандарти, при които консумираната енергия от новопостроените сгради да бъде сведена до минимум. Намаляването на потреблението на енергия в тази област представлява приоритет и е заложено в рамките на целите "20-20-20" по отношение на енергийната ефективност. В тази връзка всички новопостроени сгради след 31 Декември 2020 трябва да бъдат с почти нулево потребление на енергия.

Ето защо предлагаме на Вашето внимание нашите нови обучения за стандарта "Пасивна сграда", чрез които ще придобиете нужните ви знания и умения за проектиране и строителство на Пасивни сгради.

Предлагани обучения:

1. Курс "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради" - 6 дневно обучение

CEPH designer mediumlpngОбучението е акредитирано от PHI, Germany и е с продължителност 6 пълни дни, като включва лекции, упражнения, групови занимания и дискусии. В обучението е включено и посещение на Сертифицирана пасивна къща в гр. София и демонстрация на "blower door" тест за въздухонепроницаемост.

Обучението е подходящо за архитекти, строителни инженери, ОВИ специалисти и други, които желаят да се запознаят в детайли със стандарта "Пасивна сграда". Обучението е една солидна база при бъдещо проектиране на Пасивни сгради. Курсът е задължителен за всички проектанти, които се интересуват не само от принципите на проектиране на пасивни сгради, но и на ниско енергийни сгради. След преминато обучение, курсистите могат да положат изпит за сертификат. След успешното полагане на изпита за сертификат, курсистите получават международна акредитация от Института за Пасивни Къщи (Passivhaus Institut), Германия и титлата "Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни сгради". Данните на кандидата успешно положил изпита се вписват в Международен регистър на сертифицираните дизайнери/консултанти на пасивни сгради.

Обучението е с продължителност 6 пълни дни по 9 уч. часа, като в него са включени:

 • лекции - разработени от Института за Пасивни Къщи, Дармщат, Германия в които ще бъдете запознати обстойно с основните принципи при проектирането на Пасивна Къща - 37 часа
 • упражнения - чрез тях ще може да затвърдите наученото от лекциите и ще упражните основните принципи при проектирането на Пасивната Къща - 8 часа
 • посещение на Сертифицирана Пасивна Къща - запознаване с основните й компоненти и принципи на функциониране. На място ще се проведе демонстративен тест с диференциално налягане и наладка на вентилационната система - 5 часа

Основни изучавани теми в курса:

 • Въведение в Стандарта "Пасивна Къща"
 • Въведение в Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи
 • Сградна обвивка на Пасивната Къща - практическо занятие с термокамера!
 • Прозорци при Пасивната Къща - U-стойности, топлинни печалби и влияние на прозорците през летния период
 • Въздухонепроницаемост на Пасивната Къща
 • Проектиране без термомостове
 • Вентилация при Пасивната Къща.
 • Принципи на отоплителните системи в Пасивната Къща
 • Топлинен комфорт през летния период. Електрическата енергия - подобряване на енергийната ефективност
 • Икономическата ефективност на Пасивната Къща
 • Търгове и договори, контрол на качеството при Пасивната Къща
 • Преустройства с използване на компоненти от Пасивната Къща
 • Тест за въздухонепроницаемост - blower door тест

Цена на обучението:

Редовна цена: 450 Евро

Посочените цени са без включен ДДС.

В цената на курса се включва:

 • участие в 6 дневно обучение
 • учебен материал - над 1200 цветни страници
 • посещение на Сертифицирана Пасивна къща
 • демонстративен тест с диференциално налягане и наладка на вентилационната система
 • обяди по време на обучението
 • кафе паузи

В цената на курса не е включен софтуера PHPP 9 (2015) и изпита за сертификат. Те могат да бъдат закупени/заплатени отделно от предлаганото курсово обучение.

2. Еднодневен семинар "Пасивни сгради"

По време на семинара ще се запознаете с основните предимства на стандарта "Пасивна сграда".

Стандартът "Пасивна сграда" е стандарт за енергийна ефективност, като същевременно с това предлага комфорт на обитаване и икономически обоснована рентабилност. В Пасивната сграда се постига до 90% икономия от енергията необходима за отопление и охлаждане в сравнение с конвенционалните стандартни сгради и 75% икономия от енергията в сравнение със сгради ново строителство.

Пасивната сграда използва ефективно слънчевата енергия, както и енергията от вътрешните топлинни източници и прави излишна нуждата от конвенционални отоплителни системи.

Основни теми, които ще се разгледат по време на семинара:

 • Основни критерии за пасивни сгради
 • Непрозрачна сградна обвивка
 • Прозрачна сградна обвивка
 • Постигане на въздухонепроницаемост на сградата
 • Видове термомостове и как да проектираме без термомостове
 • Принципи на вентилацията при пасивните сгради и видове вентилационни системи
 • Отопление и охлаждане в пасивната сграда
 • Икономическа рентабилност
 • Пример от България

За кого е подходящ семинара: В семинара могат да вземат участие архитекти, строителни инженери, ОВИ специалисти, строители, инвеститори, както и специалисти имащи интереси в областта на енергийната ефективност. Семинарът е подходящ и за всички, които желаят да се запознаят по-подробно с пасивните и нискоенергийни сгради.

Защо да се доверите на нас: Пасивна Къща България има повече от 5 години опит в областта на проектирането и изграждането на пасивни сгради. Акредитирани сме от Passivhaus Institute (PHI), като една от основните ни дейности е обучението и подготовката на специалисти в областта. Основният софтуер за проектиране на пасивни сгради - PHPP е достъпен на български език, благодарение на неуморната работа на нашия екип. До момента сме подготвили и сертифицирали повече от 30 специалиста в България и Европа. Зад гърба си имаме реализирани проекти на пасивни сгради. Също така сме представители на българския пазар на един от лидерите в областта на вентилационните системи с топлинна рекуперация - Zehnder Group GmbH.

Семинара се провежда по специално подготвени лекции, които отразяват опита и знанията ни за Пасивните сгради!

Такса за участие: 120 лева

Преференциална такса за участие (валидна при регистрация и заплащане на обучението до 1 месец преди началото му): 100 лева

Посочените цени са без включен ДДС.

В цената на семинара са включени материалите за семинара и две кафе паузи. В цената не е включен обяд.

Семинарът ще се проведе при минимум 3 участника!

Семинарът се провежда на български език!

Предстоящите дати за курсове и семинари можете да откриете в таблицата по-долу.

За да заявите участие в курс, първо трябва да попълните нашата регистрационна форма!

Предстоящи курсове

Еднодневен семинар "Пасивни сгради"

1 дневно обучение
София, България
16 Септември 2017
Език: Български
Валидност на преференциалната цена до 16 Август 2017