Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!

5PH Principles 3
През последните години интересът към пасивните сгради нарастна неимоверно много. Стандартът "Пасивна сграда" стана много популярен и широко утвърден в световен план.

Стандартът "Пасивна сграда" е стандарт за енергийна ефективност, като същевременно с това предлага комфорт на обитаване и икономически обоснована рентабилност. Въпреки високата популярност на стандарта, все пак една Пасивна сграда е нещо повече от просто "нискоенергийна сграда". В Пасивната сграда се постига 90% икономия от енергията необходима за отопление и охлаждане в сравнение със съществуваща стандартна сграда и 75% икономия от енергията в сравнение със сгради ново строителство. Пасивната сграда използва ефективно слънчевата енергия, както и енергията от вътрешните топлинни източници и прави излишна нуждата от конвенционални отоплителни системи.

Във времена в които изчерпаемите енергийни източници стават все по-оскъдни, а сградния фонд в Европейския съюз (ЕС) консумира 40% от общото енергийно потребление, се налага строителният сектор да се довери на иновативни стандарти, при които консумираната енергия от новопостроените сгради да бъде сведена до минимум. Намаляването на потреблението на енергия в тази област представлява приоритет и е заложено в рамките на целите "20-20-20" по отношение на енергийната ефективност. В тази връзка всички новопостроени сгради след 31 Декември 2020 трябва да бъдат с почти нулево потребление на енергия.

Ето защо предлагаме на Вашето внимание нашите нови обучения за стандарта "Пасивна сграда", чрез които ще придобиете нужните ви знания и умения за проектиране и строителство на Пасивни сгради.

Предлагани обучения:

1. Курс "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради" - 8 дневно обучение

CEPH designer mediumlpngЗа първи път в България, ще имаме удоволствието да Ви предложим, най-новия курс "Сертифициран Дизайнер / Консултант на Пасивни сгради", създаден от Института за Пасивни Къщи (PHI) в Дармщат, Германия през 2017 г.

Курсът предлага напълно нов лекционен материал (1700 цветни страници), обогатен с информация, касаеща последните тенденции в проектирането и строителството на пасивни и нискоенергийни сгради (последните лекции на PHI бяха от 2009 г., като все още се използват от повечето колеги по света). Курсът е допълнен с нови упражнения, които да Ви подготвят за изпита "Сертифициран Дизайнер / Консултант на Пасивни сгради".

Новите теми, с които е обогатен новия курс са:

   • Влажност - роля и управление
   • Охлаждане - активно и пасивно
   • Топлинни помпи и фотоволтаични системи
   • Икономика - съпоставка на различни степени на енергийна ефективност и рентабилност
   • Новия софтуер РНРР 9.6

Участниците в курса ще могат да посетят първата сертифицирана Пасивна Къща в София, където да почувстват комфорта, характерен за една действаща пасивна сграда.

Курсът е акредитиран от PHI, Germany и е с продължителност 8 пълни дни, като включва лекции, упражнения и демонстрация на наладка на вентилационна система и blower door test (тест за въздухонепроницаемост).

Обучението е подходящо за архитекти, строителни инженери, ОВИ специалисти и други, които желаят да се запознаят в детайли със стандарта "Пасивна сграда". Обучението е една солидна база при бъдещо проектиране на Пасивни сгради. Курсът е задължителен за всички проектанти, които се интересуват не само от принципите на проектиране на пасивни сгради, но и на ниско енергийни сгради. След преминато обучение, курсистите могат да положат изпит за сертификат. След успешното полагане на изпита за сертификат, курсистите получават международна акредитация от Института за Пасивни Къщи (Passivhaus Institut), Германия и титлата "Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни сгради". Данните на кандидата успешно положил изпита се вписват в Международен регистър на сертифицираните дизайнери/консултанти на пасивни сгради.

Основни изучавани теми в курса:

   • Въведение в Стандарта "Пасивна Къща"
   • Въведение в Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи
   • Сградна обвивка на Пасивната Къща - практическо занятие с термокамера!
   • Прозорци при Пасивната Къща - U-стойности, топлинни печалби и влияние на прозорците през летния период
   • Въздухонепроницаемост на Пасивната Къща
   • Проектиране без термомостове
   • Вентилация при Пасивната Къща.
   • Принципи на отоплителните системи в Пасивната Къща
   • Топлинен комфорт през летния период. Електрическата енергия - подобряване на енергийната ефективност
   • Икономическата ефективност на Пасивната Къща
   • Търгове и договори, контрол на качеството при Пасивната Къща
   • Преустройства с използване на компоненти от Пасивната Къща
   • Тест за въздухонепроницаемост - blower door тест

Цена на обучението:

Редовна цена: 849 Евро

Преференциална цена при ранно записване: 699 Евро

Посочените цени са без включен ДДС.

В цената на курса се включва:

   • участие в 8 дневно обучение
   • най-новия лекционен материал - над 1700 цветни страници
   • посещение на Сертифицирана Пасивна къща
   • демонстративен тест с диференциално налягане и наладка на вентилационната система
   • обяди по време на обучението
   • кафе паузи

В цената на курса не е включен софтуера PHPP 9 (2015) и изпита за сертификат. Те могат да бъдат закупени/заплатени отделно от предлаганото курсово обучение или в пакет.

От 2018 г. притежаването на РНРР лиценз вече е задължително условие, за да бъдете допуснати до изпит за сертификат!

Цена (изпит + софтуер РНРР 9): 449 Евро

Предлагани пакети:

Пакетна цена (курс, изпит и софтуер РНРР 9): 1099 Евро

Преференциална пакетна цена (курс, изпит и софтуер РНРР 9) при ранно записване: 949 Евро

Посочените цени са без включен ДДС.

2. Еднодневен семинар "Пасивни сгради"

По време на семинара ще се запознаете с основните предимства на стандарта "Пасивна сграда".

Стандартът "Пасивна сграда" е стандарт за енергийна ефективност, като същевременно с това предлага комфорт на обитаване и икономически обоснована рентабилност. В Пасивната сграда се постига до 90% икономия от енергията необходима за отопление и охлаждане в сравнение с конвенционалните стандартни сгради и 75% икономия от енергията в сравнение със сгради ново строителство.

Пасивната сграда използва ефективно слънчевата енергия, както и енергията от вътрешните топлинни източници и прави излишна нуждата от конвенционални отоплителни системи.

Основни теми, които ще се разгледат по време на семинара:

 • Основни критерии за пасивни сгради
 • Непрозрачна сградна обвивка
 • Прозрачна сградна обвивка
 • Постигане на въздухонепроницаемост на сградата
 • Видове термомостове и как да проектираме без термомостове
 • Принципи на вентилацията при пасивните сгради и видове вентилационни системи
 • Отопление и охлаждане в пасивната сграда
 • Икономическа рентабилност
 • Пример от България

За кого е подходящ семинара: В семинара могат да вземат участие архитекти, строителни инженери, ОВИ специалисти, строители, инвеститори, както и специалисти имащи интереси в областта на енергийната ефективност. Семинарът е подходящ и за всички, които желаят да се запознаят по-подробно с пасивните и нискоенергийни сгради.

Защо да се доверите на нас: Пасивна Къща България има повече от 5 години опит в областта на проектирането и изграждането на пасивни сгради. Акредитирани сме от Passivhaus Institute (PHI), като една от основните ни дейности е обучението и подготовката на специалисти в областта. Основният софтуер за проектиране на пасивни сгради - PHPP е достъпен на български език, благодарение на неуморната работа на нашия екип. До момента сме подготвили и сертифицирали повече от 30 специалиста в България и Европа. Зад гърба си имаме реализирани проекти на пасивни сгради. Също така сме представители на българския пазар на един от лидерите в областта на вентилационните системи с топлинна рекуперация - Zehnder Group GmbH.

Семинара се провежда по специално подготвени лекции, които отразяват опита и знанията ни за Пасивните сгради!

Такса за участие: 120 лева

Преференциална цена при ранно записване (валидна при регистрация и заплащане на обучението до 1 месец преди началото му): 100 лева

Посочените цени са без включен ДДС.

В цената на семинара са включени материалите за семинара и две кафе паузи. В цената не е включен обяд.

Семинарът ще се проведе при минимум 3 участника!

Семинарът се провежда на български език!


Предстоящите дати за курсове и семинари можете да откриете в таблицата по-долу.

За да заявите участие в курс, първо трябва да попълните нашата регистрационна форма!

Предстоящи курсове

Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

8 дневно обучение
София, България
Първа част: 16 - 19 Септември 2020
Втора част: 23 - 26 Септември 2020
Език: Български
Валидност на преференциалната цена до 23 Август 2020

Регистрирайте се!