Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

8 Юни 2018
Език: Български / Английски
11 - 21 Октомври 2018
Език: Български

7 Декември 2018
Език: Български / Английски