Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Еднодневен семинар "Пасивни сгради"

Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради (СЕРН)"

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

17 Февруари 2018
Език: Български
Първа част: 22 - 25 Февруари 2018
Втора част: 1 - 4 Март 2018
Език: Български
24 Март 2018
Език: Български / Английски