Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

26 Февруари - 7 Март 2020
Език: Български
21 Март 2020
Език: Български / Английски
13 - 23 Май 2020
Език: Български
27 Юни 2020
Език: Български / Английски