Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

24 Март 2018
Език: Български / Английски
10 - 20 Май 2018
Език: Български

8 Юни 2018
Език: Български / Английски