Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"
Отложен
Еднодневен онлайн семинар "Пасивни сгради"
Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"
Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

13 - 23 Май 2020
Език: Български
25 Април 2020
Език: Български
27 Юни 2020
Език: Български / Английски
16 - 26 Септември 2020
Език: Български
9 Октомври 2020
Език: Български / Английски