Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Обучение "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"
Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

16 - 26 Септември 2020
Език: Български
9 Октомври 2020
Език: Български / Английски