Комфорт, Рентабилност,
Енергоефективност, Природосъобразност!
nivo nivo nivo

Предстоящи събития

Еднодневен семинар "Пасивни сгради"

Изпит "Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради"

16 Септември 2017
Език: Български
7 Октомври 2017
Език: Български / Английски